Segmentale massage therapie

Segmentale massagetherapie heeft als uitgangspunt dat een lichaam is opgebouwd uit segmenten: Ruggemerg, ruggenmergzenuwen, spieren, botten organen en de huid. Hierdoor staan alle onderdelen in een segment met elkaar in verbinding en kunnen elkaar zo ook onderling beïnvloeden. Omdat het zenuwstelsel werkt als een eenheid zullen de disbalansen of storingen in deze structuur hun uiting op het lichaam tonen.

Segmentale massagetherapie richt zich op herstel in het segment waar de klachten zich voordoen. Zo kunnen disbalansen van de inwendige organen en haar functies worden opgemerkt doordat er een overgevoeligheid in de bijbehorende huidzone is ontstaan, maar een overgevoeligheid in een bepaalde huidzone hoeft niet altijd te wijzen op een orgaanprobleem. Omdat het zenuwstelsel en het endocriene systeem nauw samenwerken kan het ook erop wijzen op het disfunctioneren van een spier of disbalans van een orgaan.


Bij de Segmentale massagetherapie wordt er geprobeerd om in het aangedane segment de balans te herstellen door massage van de aangedane huidzones.


(Voor tarieven en overige informatie kunt u mailen naar: info@praktijkfrictio.nl)